MIU

Dung lượng 3,8 GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp DA6 MIU gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Áp dụng cho tất thuê bao, riêng sim sinh viên chỉ 50,000đ/ tháng
  • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

MIU90

Dung lượng 5,5 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 MIU90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


3MIU

Dung lượng 4 GB
Giá cước 210.000đ / 90 ngày
Cú pháp DA6 3MIU gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 4GB liên tục trong 3 Tháng
  • Hết lưu lượng data sẽ hạ băng thông về tốc độ thường

BMIU

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 BMIU gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


M25

Dung lượng 150 MB
Giá cước 25.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 M25 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích


M50

Dung lượng 450 MB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 M50 gửi 
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích


M120

Dung lượng 8.8 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 M120 gửi 
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích


M200

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 M200 gửi 
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


M90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 M90 gửi 
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích


M10

Dung lượng 50 MB
Giá cước 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 M10 gửi 9084
Cước phát sinh 75đ/50KB
Chú thích


Mplay

Dung lượng Không giới hạn
Giá cước 4,000đ / ngày
Cú pháp XNT5 gửi 9174
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

Miễn phí 3 ngày đầu sử dụng Miễn phí data 3G, 4G dung lượng không giới hạn xem phim và video giải trí tại http://mplay68.vn.