HD120

Dung lượng 4 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA3 HD120 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

4GB data 4G 120 phút gọi nội mạng

Mplay

Dung lượng Không giới hạn
Giá cước 4,000đ / ngày
Cú pháp XNT5 gửi 9174
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

Miễn phí 3 ngày đầu sử dụng Miễn phí data 3G, 4G dung lượng không giới hạn xem phim và video giải trí tại http://mplay68.vn.

HD200

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA3 HD200 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


HDP200

Dung lượng 6.5 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 HDP200 gửi 
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

  • 6.5GB data 4G
  • 200 phút gọi nội mạng

HDP120

Dung lượng 4 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 HDP120 gửi 
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

  • 4GB data 4G
  • 120 phút gọi nội mạng

HD90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 HD90 gửi 
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


HDP100

Dung lượng 3 GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 HDP100 gửi 
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

  • 3GB data 4G
  • 100 phút gọi nội mạng

HD70

Dung lượng 3,8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 HD70 gửi 
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


HDP70

Dung lượng 2 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA6 HDP70 gửi 
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

  • 2GB/Tháng
  • 70 phút gọi nội mạng